Trwa ładowanie statusu..

Regulamin serwera

REGULAMIN CLAIR'S LAIR: RESURRECTION

 

KLIMAT I KULTURA

 1. Klimat fantasy.  Na serwerze klimat fantasy nie jest wymagany, jednak jest on mile widziany. Wyjątkiem jest wyspa Occlo, na której bezwzględnie obowiązuje klimat fantasy a brak jego utrzymywania będzie karany od wyciszenia po zakaz wstępu na Wyspę.
 2. Słowa uważane powszechnie za wulgarne nie są całkowicie zabronione, jednak w przypadku ich nadużywania – gracze będą karani. Kultura osobista jest wymagana od graczy, zatem sporadyczne wulgaryzmy (np. w przypadku głębszego podirytowania daną sytuacją) będą tolerowane, jednakże gracze notorycznie wulgarni będą karani od wyciszenia do długoterminowej kary więzienia.
 3. Absolutnie zakazane jest celowe obrażanie graczy, również pośrednie, ich wstępnych i zstępnych itd. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane a sprawcy ukarani od kary wyciszenia do długotrwałego więzienia (w zależności od ciężaru przewinienia oraz ewentualnej recydywy).        
 4. Gracz zobowiązany jest do wybrania sobie imienia (opcjonalnie również nazwiska) w klimacie fantasy.
 5. Zakazane jest nadawanie nieklimatycznych nazw zwierząt, przedmiotów itp. pod groźbą ich skasowania.

 

BUGI

 1. Wykorzystywanie bugów  oraz szeroko pojętej mechaniki w grze jest zabronione.
 2. Wykorzystywanie domów, łodzi, NPC czy przedmiotów (np. skrzyni) do blokowania potworów jest traktowane jako wykorzystywanie mechaniki (inteligencji potworów).
 3. Wykorzystywanie ducha postaci do uprzykrzania gry innym, śledzenia itp. jest traktowane jako wykorzystywanie mechaniki.
 4. Prowokowanie straży do atakowania innych graczy lub prowokowanie graczy do działań powodujących niezamierzone nałożenie na nich statusu kryminalisty jest traktowane jako wykorzystywanie mechaniki.
 5. „Wysyłanie” graczy na „kratkę” bez wyjścia jest traktowane jak wykorzystywanie mechaniki.
 6. Odkryty bug winien być natychmiast przekazany do Ekipy serwera, a działania powodujące jego występowanie bezzwłocznie przerwane.
 7. Niezgłoszenie i wykorzystywanie bugów lub mechaniki będzie karane od upomnienia po ban na ip. Wysokość kary będzie pochodną ciężaru przewinienia oraz ewentualnej recydywy.
 8. Za zgłoszenie buga w grze, zgłaszający może uzyskać nagrodę (w zależności od jego istotności).

 

KONTO

 1. Każdy gracz może mieć tylko 1 konto i do 3 postaci na nim.
 2. Sprzedawanie, oddawanie kont będzie karane jego zbanowaniem.
 3. Sprzedaż przedmiotów w grze za prawdziwe pieniądze, jak i ogłaszanie sprzedaży ich lub konta, karane blokadą lub banem.
 4. Osoby grające z tego samego ip muszą zgłosić to Ekipie (loginy i postacie) wysyłając GMPage z loginem i hasłem lub zgłosić się do Ekipy na Discordzie.
 5. Konta zgłoszone jako legalne multikonta będą też poddawane okresowej kontroli.
 6. W przypadku posiadania przez gracza dwóch (lub więcej) kont i ukrywania tego faktu (np. poprzez grę na koncie dodatkowym z innego urządzenia na innym adresie IP – np. funkcją Mobile Hotspot z telefonu), z czego jedno jest aktywnym graczem, a drugie w sposób ewidentny działa na korzyść postaci głównej, będzie karane od kary więzienia przez blokadę po ban na ip – dotyczy wszystkich powiązanych kont (w zależności od ciężaru przewinienia).
 7. Zabroniona jest celowa wymiana przedmiotów między postaciami jednego gracza. Za przedmiot, w tym wypadku, uważa się również m.in. portale czy domy. Oznacza to, że mając na koncie na przykład dwie postacie: kowal i wojownik, w żaden sposób przedmioty wykute przez kowala nie mogą znaleźć się w posiadaniu wojownika. Taki proceder nazywany jest mułowaniem i będzie karany od zaboru przedmiotów, przez więzienie po blokadę konta. Na serwerze działa skrypt skanujący tego typu zachowania.
 8. Jakakolwiek inna forma pomocy jednej postaci drugą, będzie karana, zwłaszcza dotyczy to relogów na pvp i pvm, czy stawianiu sobie portali.
 9. Na koncie należy ustawić poprawny adres e-mail. Daje on wówczas pełny dostęp do konta. Wszelkiego rodzaju istotne zmiany w koncie, wymagające interwencji ekipy serwera, będą realizowane tylko za pośrednictwem e-maila ustawionego na nim. Brak ustawionego emaila uniemożliwia odzyskanie konta w przypadku zagubienia hasła.

 

CHEATY, SPEEDHACKI

 1. Programy kategorii speedhack i podobne są zabronione i zagrożone karą od więzienia po blokadę na konto w zależności od ciężaru przewinienia.

 

IGRZYSKA, TURNIEJE DRUŻYNOWE

 1. Zakazane jest zabijanie na igrzyskach i turniejach osoby z własnej drużyny jak i ich prowokowanie czy przeszkadzanie im. Takie zachowanie zagrożone są karą od blokady na wstęp na igrzyska, przez więzienie po blokadę na konto w zależności od ciężaru przewinienia.

 

UTRUDNIANIE GRY INNYM

 1. Przeszkadzanie graczom w Bezpiecznych Strefach jest zakazane i zagrożone karą więzienia.
 2. Wszelkie próby ściągania potworów na innych graczy, murowanie czy blokowanie graczy w bezpiecznych strefach zagrożone jest karą od wyrzucenia z podziemi po blokadę konta.
 3. Specjalne uprzykrzanie gry innym graczom nie mające rozsądnego powodu będzie karane więzieniem.
 4. Jakiekolwiek uprawdopodobnione uczestniczenie w walkach gildyjnych nie należąc do żadnej z walczących gildii jest zakazane i zagrożone karą od upomnienia po blokadę konta.
 5. Działania mające na celu wyłącznie nałożenie na gracza statusu kryminalisty (np. specjalne wchodzenie w ściany trucizny podczas walk gildyjnych) jest zagrożone karą od upomnienia po blokadę konta.
 6. Zabijanie przez ściany domków osób, bądź zwierząt znajdujących się w nich jest zabronione i traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.
 7. Wszelkiego rodzaju używanie czarów, bądź umiejętności obszarowych przez ściany budynków, do których nie mamy dostępu, będzie traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.
 8. Atakowanie z dachów i innych miejsc znajdujących się na terenie miast, na które nie ma zwyczajnego wejścia (na piechotę), będzie traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.                          

 

DOMY I DOBUDÓWKI

 1. Zakazane jest budowanie domów blokując jednocześnie różnego rodzaju przejścia, czy też dostępu do istotnych elementów świata gry.
 2. Każdy dom musi mieć przynajmniej jedno wyjście oraz wejście. Blokowanie ich jest zabronione i traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.
 3. W przypadku, gdy domek zostaje zburzony, należy pozbyć się ruchomych elementów.
 4. Blokowanie graczy w domkach przez zabudowanie ich jest zabronione i traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.
 5. Wszelkiego rodzaju blokowanie graczy sztucznymi zabudowaniami jest zabronione i będzie traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.
 6. Dobudówki wykonywane przez graczy za pomocą komendy .buduj mają swój odrębny regulamin dostępny na stosownej podstronie.

 

UCIECZKI DO BEZPIECZNYCH STREF

 1. Ucieczki do Bezpiecznych Stref (miejsca, gdzie nie da się nikogo zaatakować - np. instancje) w trakcie walki z innym graczem są zabronione i będą traktowane jako wykorzystywanie bugów/mechaniki.

 

GILDIE GRACZY

 1. Skrót gildii nie może układać się w popularne akronimy np.: LOL, NATO, AGD, NPC, KLAN, itd. Kara: od upomnienia, przez kasację kamienia, po blokadę konta właściciela gildii.
 2. Zarówno nazwę gildii jak i przydomki graczy obowiązują te same zasady, jakie dotyczą imion graczy - muszą być one oryginalne i utrzymane w klimacie fantasy.
 3. W nazwach gildii oraz w przydomkach ich członków jedynymi dopuszczalnymi znakami są litery.

 

INTERAKCJA Z EKIPĄ SERWERA

 1. GMpage (Help>Powiadom GM) służy do zakomunikowania ekipie chęci otrzymania pomocy, zgłoszenia łamania regulaminu, czy błędu w grze.
 2. GMpage nie służy do bieżącej komunikacji z Ekipa serwera.
 3. Oficjalnym sposobem na kontakt z Ekipą serwera jest Kanał Discord, na którym Ekipanci są oznaczeni specjalnymi kolorami.
 4. Prywatną wiadomość kierowaną do ekipy, należy zaczynamy od loginu, imienia postaci i istoty problemu. Brak takich informacji spowolni lub uniemożliwi podjęcie zgłoszenia. W wielu przypadkach obecność gracza nie jest wymagana, żeby Ekipant zrealizował zgłoszenie.
 5. Nie wyznacza się maksymalnego czasu na reakcję na zgłoszenie.

 

DOTACJE

 1. Wszelkie wpłaty na rzecz serwera powszechnie znane jako dotacje są całkowicie dobrowolne i bezzwrotne. Sama gra na serwerze jest w pełni darmowa, a dotacje nie są wymogiem do jego funkcjonowania. Wszelakie formy gratyfikacji gracza za dokonaną wpłatę (np. Boskie Monety) tak samo jak konta i postacie są własnością serwera. Oznacza to, że są one dane graczowi w dzierżawę na czas nieokreślony, jednakże w przypadku łamania przez niego regulaminu i tym samym utracie konta - będą one usuwane wraz z postacią.

 

EKIPA SERWERA

 1. W skład Ekipy serwera wchodzą: Admin, Mistrz gry (GM) oraz Seerowie.
 2. Aktualny skład Ekipy jest opisany w stosownym miejscu na stronie internetowej.
 3. W przypadku sporów gracze mogą odwoływać się na decyzję do wyższej instancji w schemacie Seer-GM-Admin.
 4. Admin uprawniony jest do każdego działania na serwerze.
 5. GM uprawniony jest do edycji kont i postaci, dostępu do wszystkich kont, odzyskiwania utraconych haseł, przeglądania udostępnionych mu logów, weryfikacji działań Seerów, wymierzania wszystkich rodzajów i wysokości kar z wyjątkiem bana na konto oraz bana na ip.
 6. Seer uprawniony jest do działań mu wyznaczonych włączając wymierzanie kar: krótkotrwałego więzienia (do 12h), wyciszenia (do 6h). W przypadku wątpliwości co do oceny zachowania gracza Seer uprawniony jest do niezwłocznego wysłania gracza do Starromu, w którym to gracz poczeka do pojawienia się GM/Admina, który oceni i osądzi zachowanie gracza (pobyt w starroomie wlicza się w czas ewentualnie zasądzonej kary a jeśli go przekracza to gracz jest uwalniany wraz z orzeczeniem kary). Seer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o takiej sytuacji GM. Seer (jego postać), za swój wkład w rozwój serwera może zostać wynagrodzony w Boskich Monetach zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

 

INNE

 1. Regulamin obowiązuje z chwilą jego ogłoszenia.
 2. Regulamin obowiązuje każdego gracza i członka Ekipy.
 3. Sytuacje nie opisane w regulaminie, każdorazowo podlegają subiektywnej ocenie Administatora/GM.
 4. Regulamin nie przewiduje precedensów prawotwórczych – każdy przypadek jest odrębnie oceniany z poszanowaniem dla zasad zwyczajowych.
 5. W celu interpretacji zapisów można się zwracać do GM zgodnie z opisanymi zasadami komunikacji. Tak uzyskana wykładnia stanowi podstawę prawną tylko i wyłącznie dla precyzyjnie opisywanej sytuacji oraz tylko i wyłącznie dla uzyskującego wykładnie.
 6. Każda zmiana w regulaminie winna zostać ogłoszona w grze w systemie newsów (komenda .news) i wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem.
 7. Niniejszy regulamin odwołuje wszelkie wcześniejsze zasady i postanowienia.