Trwa ładowanie statusu..

Psucie się przedmiotów

Psucie się przedmiotów

Na naszym serwerze pojawił się nowy system psucia przedmiotów zawierający również ich rdzewienie/rogowacenie/próchnienie w zależności od ich typu. Jak działa niniejszy system? Opis znajdziecie poniżej:

Rdzewienie/Rogowacenie/Próchnienie zostało zatrzymane - zapraszamy do dyskusji na forum.

Rdzewienie/Rogowacenie/Próchnienie:

W zależności od typu, wszystkie przedmioty (zarówno te leżące w skrzyni jak i użytkowane) będą się psuć z biegiem czasu. Psucie się możemy podzielić na 5 poziomów, a każdy z nich niesie za sobą również spadek wytrzymałości przedmiotu. Po całkowitej utracie wytrzymałości - przedmioty rozpadają się. Przed całkowitym rozpadem zabezpieczone są jedynie przedmioty magiczne oraz artefakty.


Aby tego uniknąć - należy je zabezpieczyć specjalną miksturą (tworzoną przez Alchemika) - Hameritem. Środek ten nie tylko chroni przed rdzą, ale także w znakomity sposób usuwa ją! Po zastosowaniu mikstury przedmiot zostanie zabezpieczony przed okresowym psuciem na 7 dni (rzeczywistych). Nie odnawia on jednak wytrzymałości, którą pochłonęła już rdza. Aby odzyskać wytrzymałość przedmiotu, musimy naprawić go u rzemieślnika.

Stan poziomu zepsucia sprawdzimy za pomocą specjalnego narzędzia - Młotka diagnostycznego, który wykonuje majster (posiadający umiejętność Oceny Orężu).


Psucie się podczas walki:

Pojawił się również nowy system psucia przedmiotów w walce. Będą się one niszczyć znacznie szybciej niż dotychczas. Spadek wytrzymałości przedmiotów nie będzie jednak ujmował ich właściwościom, co oznacza, że nasze zbroje będą chronić nas tak samo, mimo znikomej wytrzymałości, a broń będzie zadawać równie skuteczne obrażenia. 

Należy jednak pamiętać o ich naprawie, jako że całkowita utrata wytrzymałości kończy się rozpadem przedmiotu (w tym przypadku również magicznego oraz artefaktu). Stan przedmiotu sprawdzimy przy pomocy Młotka diagnostycznego, tego samego, którym sprawdziwymy również stan zepsucia okresowego.

Naprawa przedmiotów:

Naprawę przedmiotów dzielimy na dwa rodzaje:

  • Prostą:
    • Zużywa mniej materiału, jednak zmniejsza maksymalną wytrzymałość przedmiotu. 
      • Np. Przedmiot A po wykuciu posiada 100 wytrzymałości. Gracz podczas walki stracił 50 punktów wytrzymałości tego przedmiotu. Po prostej naprawie przedmiotu całkowita wytrzymałość (wraz z maksymalną) wyniesie 75.
  • Pełną:
    • Zużywa więcej materiału, jednak zachowuje maksymalną wytrzymałość przedmiotu.
Artefakty (poza tymi wykonywanymi przez rzemieślnika) oraz przedmioty magiczne nadal mogą być naprawione tylko u specjalnego kowala w Wyrmiej Wiosce (tak jak dotychczas).

Pamiętajmy również, że ilość materiału potrzebnego na naprawę danego przedmiotu jest stała, niezależnie od Punktów Wytrzymałości jakie dany przedmiot w danym momencie posiada/stracił.