Trwa ładowanie statusu..

Occlo

Wyspa Occlo to jedyne miasto w świecie CL:R kierowane i zarządzane przez graczy. Jego struktura opiera się na obywatelach, dzięki którym miasto może prawidłowo funkcjonować i rozwijać się. Obywatelem może zostać każdy kto zapozna się z Konstytucją Occlo, zaakceptuje ją, złoży odpowiednie podanie i zostanie ono pozytywnie rozpatrzone. Obowiązkiem każdego obywatela jest terminowe płacenie podatków: od obywatelstwa oraz, w przypadku posiadania domu na wyspie, od nieruchomości - podatek ten zależny jest od wielkości powierzchni terenu, jaką zajmuje dom. Podatki zbierane od obywateli zasilają skarbiec miejski (jego aktualny stan jest jawny i ogólnodostępny), z którego środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój miasta.

W zamian za sumienne opłacanie podatków obywatelom przysługują różne przywileje:

 • możliwość budowy domu na wyspie (nikt poza obywatelami nie ma prawa mieszkać na Occlo)
 • darmowe usługi przewoźnika miejskiego (przewoźnik znajdujący się obok banku Occlo obsługuje obywateli za darmo; dla pozostałych graczy opłata jest taka sama, jak u innych przewoźników, tj. 500 złotych monet)
 • możliwość handlu bezgotówkowego z kupcami (NPC) znajdującymi się na Wyspie (nie ma potrzeby żeby obywatel posiadał przy sobie złoto podczas handlu z kupcami - należności za zakupione przedmioty i usługi zostaną pobrane z jego skrzyni bankowej)
 • korzystanie z charakterystycznego koloru Occlo (obywatele będą mieli, za odpowiednią cenę Punktów Obywatelstwa, możliwość noszenia ubrań i posiadania dekoracji domów w barwach Occlo).
 • korzystanie z portalu Occlo - Nujel'm dostępnego wyłącznie dla obywateli miasta.

Pieczę nad miastem sprawuje Rada złożona z graczy, którzy wybrani zostali do tej funkcji przez Ekipę serwera. Obecnie Rada składa się z trzech członków - każdemu z nich przydzielona została inna, indywidualna funkcja. Wszelkie działania i zmiany w mieście zarządzane są przez Radę, która wszystkie postanowienia wprowadza w życie poprzez głosowanie. Jest odpowiedzialna za rozpatrywanie podań o obywatelstwo, zapewnienie różnego rodzaju questów i eventów, budowę nowych obiektów na wyspie (zarówno publicznych, jak i prywatnych domów graczy). Ogólnie rzecz biorąc zadaniem Rady jest dbanie o płynność finansową miasta i jego stały rozwój, dlatego tak ważnym czynnikiem funkcjonowania Occlo są jego obywatele.

Aktualny skład Rady:

Rada Occlo
Nick Imię w grze Zadania

W Occlo funkcjonuje system Punktów Obywatelstwa, mający na celu uhonorowanie najstarszych i najbardziej oddanych miastu obywateli. Punkty te zyskujemy przede wszystkim poprzez sumienne płacenie podatków. Innym sposobem jest dokonanie darowizny na rzecz Wyspy lub promocja za zaangażowanie w życie miasta, udzielana przez członków Rady lub Ekipę serwera. Im więcej mamy punktów, tym większe korzyści czerpiemy z obywatelstwa - np. uczestnictwo w niektórych questach wymaga odpowiedniej ilości punktów, a w przyszłości PO stanie się swego rodzaju walutą, za którą będzie można kupić różne ciekawe i unikalne przedmioty. Zrzeczenie się obywatelstwa (lub jego pozbawienie) powoduje utratę wszystkich punktów, a ewentualne ponowne jego otrzymanie nie przywraca punktów, które straciliśmy.
Punkty obywatelskie naliczane są w następujący sposób:

 • Za opłacenie tygodniowego podatku obywatelskiego obywatel otrzymuje 10 PO.
 • Za opłacenie tygodniowego podatku od nieruchomości obywatel otrzymuje 1-5 PO, w zależności od wysokości tego podatku (a więc również od powierzchni posiadanego domu); za domy, których podatek wynosi:
  • do 5000 gp - 1 PO,
  • 5000-10000 - 2 PO,
  • 10000-15000 - 3 PO,
  • 15000-20000 - 4 PO,
  • od 25000 wzwyż - 5 PO.
 • Za dokonanie dotacji na rzecz miasta w wysokości 15000 gp obywatel otrzymuje 1 PO (w przypadku, gdy kwota dotacji jest niższa niż 15000, PO zostaną przyznane dopiero gdy suma wszystkich dotacji obywatela przekroczy 15000).


Ponadto, dzięki środkom uzyskanym z podatków, miasto może zapewnić stały rozwój oraz wprowadzić wiele innych, ciekawych korzyści z posiadania obywatelstwa. Wyspa charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem w rozwój i promowanie RPG oraz częstym występowaniem różnego rodzaju questów i eventów dostępnych tylko dla obywateli. W niedługim czasie spodziewa się również przybycia kupca z dalekich krain, który zmierza na wyspę na specjalne zaproszenie Rady.

 

Aktualne stawki podatków (tygodniowe) dostępne są na Kamieniu Miasta Occlo, który znajduje się w ratuszu. Obywatele nie muszą w żaden sposób wpłacać funduszy za pomocą Kamienia - należności pobierane są automatycznie z ich skrzyń bankowych.

Warunkiem koniecznym do zostania obywatelem Occlo jest zapoznanie się z Konstytucją miasta i zaakceptowanie jej treści. Aktualny tekst Konstytucji znajduje się poniżej.

 

Konstytucja Occlo