Trwa ładowanie statusu..

Bard

Bard

Bard jest klasą postaci która dzięki swym zdolnościom muzykalnym operuje bardzo wieloma pozytywnymi lub negatywnymi statusami.
Jako typowo suporterska klasa, posiada swoją księge pieśni do której może dodawać swych sprzymierzeńców.
Pieśni bardowskie dzielą się na pozytywne (wpływ działania peacemakingu), działające na barda oraz osoby dopisane do księgi, oraz negatywne (wpływ działania prowokacji), działające na wszystkich niedopisanych do księgi bardowskiej.

Wymagane umiejętności:
Suma umiejętności większa od 200%:

Zakazane umiejętności:

Zbroje:

 • Skórzane
 • Nabijane
 • Kościane
 • Pierścieniowe
 • Kolcze

Bonusy klasowe:

 • Większa ilość punktów życia:
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - o 5 punktów życia więcej
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - o 10 punktów życia więcej
 • Większa ilość punktów mocy:
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - o 6 punktów mocy więcej
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - o 12 punktów mocy więcej
 • Szybsza pasywna regeneracja mocy:
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - o 1.5 razy szybsza
  • Jeżeli suma umiejętności wymaganych jest większa niż 270% - 2 razy szybsza

Bronie (instrumenty):
Dzielimy je na wyjątkowe z drewien, magiczne i legendarne.
Każdy stolarz ma w menu opcje wykonania instrumentow zwyklych lub wyjątkowych.

Ponadto kazdy wyjątkowy instrument może zostać umagiczniony przez stolarza, aby to zrobic należy wskazać go narzędziem. Do stworzenia magicznego instrumentu potrzebne są:

 • Wyjątkowy instrument
 • Umiejętność: Stolarstwo - 100%
 • Sztaby terathrytu - 10
 • Oprawione smocze skóry - 1
 • Bale drewna hebanowego - 20
 • Wartościowy rubin - 1
 • Wartościowy szafir - 1

Natomiast Magiczny instrument można przekształcić w Legendarny. Możemy to zrobić u NPC - Barda - Mistrza Sztuki Muzycznej, używając słowa "legendarny" w zdaniu. Potrzebujemy do tego:

 • Magiczny nienastrojony instrument
 • Umiejętność: Muzykalność - 100%
 • Sztaby terathrytu - 20
 • Oprawione smocze skóry - 2
 • Bale drewna hebanowego - 40
 • Wartościowy diament - 1
 • Wartościowy gwiezdny szafir - 1
 • Złote monety - 5000

Aby korzystać z Magicznego lub Legendarnego instrumentu należy go wcześniej nastroić. Dokonujemy tego u NPC - Barda - Mistrza Sztuki Muzycznej prosząc go o nastrojenie instrumentu. Koszt - 1000 złotych monet.

Wybierz krąg pieśni, aby zobaczyć ich opis.

Ikona Nazwa Opis
Pieśń Spokoju Wskazany mount zdenerwowany, momentalnie staje się spokojny i wlaściciel może na niego wsiąść.

Mana: 35
Czas odnowienia: 1 min
Wymagany instrument: Wyjątkowy
Pieśń Pokoju Wyłącza wara wszystkim niedopisanym do księgi w zasięgu ekranu oraz blokuje jego użycie przez 15 sekund.

Mana: 25
Czas odnowienia: 2 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Energii Wszystkim celom dopisanym do księgi w zasięgu ekranu odnawia 5 many co 3 sekundy. Czas działania 60 sekund (100 many odnowione przez ten czas). Dodatkowo przy pierwszej fali odnawia 30 many.

Mana: 25
Czas odnowienia: 1,5 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Natury Wszyscy dopisani do księgi w zasięgu ekranu zyskują zwiększoną odporność na efekty zaklec natury (lightning, energy bolt, chain lightning, earthquake). Czas działania 5 min.

Mana: 40
Czas odnowienia: 3 min
Powiązane: Pieśn ognia, pieśn mrozu (jedna może być aktywna)
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Ożywienia Wskazany cel zostaje wskrzeszony.

Mana: 50
Czas odnowienia: Brak
Wymagany instrument: Wyjątkowy
Pieśń Życia Wszystkim celom dopisanym do księgi w zasięgu ekranu co 3 sekundy odnawia życie. Czas działania 60 sekund. Ilość leczonych punktów życia uzależniona jest od umiejętności Leczenie, naliczana wg wzoru (5 + (LECZENIE/20)), natomiast przy pierwszej fali ilość ta zostaje pomnożona przez 3

Mana: 25
Czas odnowienia: Brak
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Ognia Wszyscy dopisani do księgi w zasięgu ekranu zyskują zwiększoną odporność na ogień (fireball, firefield, explosion, flam strike, meteor swarm). Czas dzialania 5 min.

Mana: 40
Czas odnowienia: 3 min
Powiązane: Pieśn natury, pieśn mrozu (jedna może być aktywna)
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Odporności Daje sojusznikom odporność na truciznę. Czas działania 20s.

Mana: 30
Czas odnowienia: 3 min
Wymagany instrument: Legendarny
Ikona Nazwa Opis
Pieśń Zmęczenia Wszystkim wrogom w zasięgu działania pieśni co krok spada 1 stamina. Czas dzialania 60s.

Mana: 30
Czas odnowienia: 1,5 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Osłabienia Wszystkim celom niedopisanym do księgi w zasięgu ekranu spada co 3 sekundy 5 many. Czas działania 20 sekund.

Mana: 30
Czas odnowienia: 1,5 min
Wymagany instrument: Wyjątkowy
Pieśń Rozproszenia Wskazany cel przez 45 sekund ma 10% na stracenie koncentracji wtrakcie rzucania zaklęcia.

Mana: 25
Czas odnowienia: 1,5 min
Wymagany instrument: Wyjątkowy
Pieśń Wojenna Wszystkim dopisanym do księgi w zasięgu działania pieśni, podnosi bojówkę, z której aktualnie broń w ręku mamy, o 5%. Czas działania 3 min.

Mana: 30
Czas odnowienia: 3 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń o Wampirach Wszystkim celom niedopisanym do księgi w zasięgu ekranu spada co 3 sekundy 5hp. Czas działania 20 sekund, przerywane gdy cel sie ukryje.

Mana: 30
Czas odnowienia: Brak
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń Spowolnienia Wskazany target przez 10 sekund może tylko chodzić zamiast biegać.

Mana: 40
Czas odnowienia: 1 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń Szalonego Wierzchowca Bezwarunkowe zrzucenie z wierzchowca niezależnie od jego poziomu. Działa tylko na 1 wskazany cel.

Mana: 50
Czas odnowienia: 5 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń Mrozu Wszyscy dopisani do księgi w zasięgu ekranu zyskują zwiększoną odporność na zimno ( Paraliz, sciana paralizu ). Czas działania 1 min.

Mana: 60
Czas odnowienia: 3 min
Powiązane: Pieśn natury, pieśn ognia (jedna może być aktywna)
Wymagany instrument: Legendarny
Ikona Nazwa Opis
Ślepa Furia Ślepa furia Wybrany stwor obiera jeden konkretny cel na czas 60 sekund.

Mana: 20
Czas odnowienia: 3 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń wigoru Pieśń wigoru Wszystkim przyjaznym celom w zasiegu wzroku regeneruje sie wytrzymalosc.

Mana: 10
Czas odnowienia: 5 min
Wymagany instrument: Wyjątkowy
Pieśń dezorientacji Pieśń dezorientacji Dezorientacja polegajaca na rozszczepieniu Twoich klonow i rozejsciu sie ich w roznych kierunkach. Ilość klonów równa jest ilości umiejętności Prowokacja podzielona przez 25. Po rozszczepieniu nasza postać zostaje ukryta.

Mana: 50
Czas odnowienia: 10 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń wytrącenia Pieśń wytrącenia Piesn powoduje wytracenie przeciwnikowi broni z reki.

Mana: 25
Czas odnowienia: 2 min
Wymagany instrument: Magiczny
Pieśń wojowników Pieśń wojowników Wszystkie przyjazne cele w zasiegu wzroku zyskuja zwiekszona szybkosc ataku na czas 60 sekund.

Mana: 40
Czas odnowienia: 5 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń arcymaga Pieśń arcymaga Wszystkie przyjazne cele w zasiegu wzroku zyskuja zwiekszona szybkosc czarow na czas 30 sekund.

Mana: 40
Czas odnowienia: 5 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń tytanów Pieśń tytanów
Wszystkie przyjazne cele w zasiegu wzroku zadaja zwiekszone obrazenia fizyczne przez 30 sekund.

Mana: 50
Czas odnowienia: 8 min
Wymagany instrument: Legendarny
Pieśń smoków Pieśń smoków Wszystkie przyjazne cele w zasiegu wzroku zadaja zwiekszone obrazenia magiczne przez 30 sekund.

Mana: 50
Czas odnowienia: 8 min
Wymagany instrument: Legendarny

 

Informacje dodatkowe:

 • Z pomocą komendy .bardspells wywolujemy pasek na którym znajdują się wszystkie pieśni.
 • Z pomocą komendy .bardspells numer, wywolujemy bezpośrednio pieśń bez klikania w księdze bądź na pasku, a numer to kolejność pieśni w księdze. Jest to ułatwienie w bindowaniu umiejętności.